Visa du học Úc 500

Visa Du học là loại visa tạm trú dành cho những người muốn sang Úc với mục đích du học. Để xin loại visa này thì người nộp đơn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện chính như sau:

  • Điểm Anh văn đầu vào
  • Yêu cầu về học lực đầu vào
  • Khả năng tài chính để chi phí cho việc học tập, chi phí sinh hoạt
  • Yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách cá nhân, v.v…
  • Bảo hiểm sức khoẻ dành cho du học sinh

Trả lời